oportunități de finanțare

publice

I. locale

Domenii finanțare: social, sănătate, educație, mediu, tineret, guvernare transparentă și participativă, cultural

Co-finanțare: 10% (5% financiar, 5% în natură)

Eligibilitate:

–        Sunt constituite conform OG 29/2000 sau Legea 21/1924

–        Au experiență în domeniul pentru care aplică

–        Domeniul/activitățile propuse în proiect se regăsesc în statut. Organizațiile de tineret trebuie să aibă prevăzute în statut, activități specifice de tineret, în sensul definiției acestora din art.2, alin 2, lit. b) din Legea Tinerilor)

–        Nu trebuie să aibă datorii către bugetul local/ de stat. Nu sunt partide politice, asociații profesionale, sindicate/patronate și cooperative distribuitoare de profit

–        Pot depune și organizații din alte județe iar beneficiarii proiectului trebuie să fie din mun. Iași (90%)

Valoarea anuală: 1.000.000 lei – tineret; ~ 400.000 lei fiecare alt domeniu finanțat

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: aprilie / mai

Mai multe detalii aici

Domenii finanțare: tineret (variază anual), cultural, social

Co-finanțare: 10%

Eligibilitate:

–        Sunt constituite conform OG 29/2000 sau Legea 21/1924

–        Au experiență în domeniul pentru care aplică

–        Domeniul/activitățile propuse în proiect se regăsesc în statut. Organizațiile de tineret trebuie să aibă prevăzute în statut, activități specifice de tineret, în sensul definiției acestora din art.2, alin 2, lit. b) din Legea Tinerilor)

–        Nu trebuie să aibă datorii către bugetul local/ de stat. Nu sunt partide politice, asociații profesionale, sindicate/patronate și cooperative distribuitoare de profit

–        Să aibă sediul social, punct de lucru, filiala sau sucursala înregistrate în județul Iași

–        Nu trebuie să aibă datorii către bugetul local/ de stat

Valoarea anuală: ~ 100.000 lei

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: martie / mai

Mai multe detalii aici

Domenii finanțare: tineret

Co-finanțare: 10%

Eligibilitate:

–        Sunt constituite conform OG 29/2000 aprobată cu modificări și completări prin legea 256/2005

–        Desfășoară programe/proiecte/activități pentru tineri și/sau studenți, conform extrasului din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor respectiv Regulamentului intern de organizare și funcționare

–        Nu trebuie să aibă datorii către bugetul local/ de stat

–        80% dintre beneficiari au vârsta între 14-35 ani și au domiciliul în județul în care se desfășoară proiectul

Valoarea anuală: ~ 90.000 lei

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: variază anual

Mai multe detalii aici

II. naționale

Domenii finanțare: social, sănătate, educație, mediu, tineret, guvernare transparentă și participativă, cultural

Co-finanțare: 10% (5% financiar, 5% în natură)

Eligibilitate:

–        Sunt constituite conform OG 29/2000 sau Legea 21/1924

–        Au experiență în domeniul pentru care aplică

–        Domeniul/activitățile propuse în proiect se regăsesc în statut. Organizațiile de tineret trebuie să aibă prevăzute în statut, activități specifice de tineret, în sensul definiției acestora din art.2, alin 2, lit. b) din Legea Tinerilor)

–        Nu trebuie să aibă datorii către bugetul local/ de stat. Nu sunt partide politice, asociații profesionale, sindicate/patronate și cooperative distribuitoare de profit

–        Pot depune și organizații din alte județe iar beneficiarii proiectului trebuie să fie din mun. Iași (90%)

Valoarea anuală: 1.000.000 lei – tineret; ~ 400.000 lei fiecare alt domeniu finanțat

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: aprilie / mai

Mai multe detalii aici

Start ONG – Asociația Act for tomorrow & Kaufland: Start ONG a apărut din dorința de a echilibra și a optimiza procesul de micro-finanțare a ONG-urilor tinere, a instituțiilor publice non-administrative și a grupurilor informale/de inițiativă.

Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow

Domenii finanțare: educație, sănătate, mediu, social, cultură

Co-finanțare: Nu

Eligibilitate:

–        Pot aplica ONG-uri/fundații, instituții publice* (unități de învățământ

preuniversitar publice – grădinițe, școli și licee/colegii, centre de copii/bătrâni și cantine sociale publice) care au personalitate juridică proprie și grupuri informale/de inițiativă

–        Nu sunt partide politice sau filiale ale acestora, sunt instituții religioase sau afiliate unui cult

Valoarea anuală: 500.000 euro, în 3 praguri: 1000 euro; 1000-5000 euro; 5000-10.000 euro

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: la fiecare dată de 1 a lunii, aprilie – decembrie

Mai multe detalii aici

private

Finanțăm soluții locale, la probleme locale de educație și mediu. Credem în comunități și în puterea lui împreună

Domenii finanțare: educație, mediu

Co-finanțare: Nu

Eligibilitate:

        Beneficiari din Brașov, Buftea, Cluj, Vaslui, Oradea, Brăila

        Aplicați: grupuri informale din min.3 cetățeni, ONG-uri, școli, grădinițe publice și private, centre educaționale, biblioteci, cluburi ale copiilor

        Experiență în domeniu/activitățile propuse

Valoarea anuală: ~ 50.000 euro

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: iulie / august

Mai multe detalii aici

#ÎNSTAREDEBINE este un program de finanțare anual ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Domenii finanțare: Cultură, Sport, Viață Sănătoasă

Co-finanțare: Nu

Eligibilitate:

–        Toate activitățile trebuie să se desfășoare în România

–        Pentru a fi considerate eligibile, proiectele primite în cadrul apelurilor de proiecte trebuie să răspundă obiectivului programului și să se încadreze în domeniile de acțiune ale acestuia

–        Solicitanți și parteneri eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România

–        Sunt independente de partide politice, guvern și de alte autorități naționale, regionale sau locale

Valoarea anuală: ~ 25.000 – 235.000 lei

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: aprilie / iulie

Mai multe detalii aici

The Open Society Foundations work to build vibrant and tolerant democracies whose governments are accountable to their citizens. In pursuit of this mission, we work on a wide variety of issues both geographically and thematically. National and regional foundations affiliated with Open Society also focus on the open society issues and concerns most relevant in their countries or regions.

Domenii finanțare: democrație, cetățenie activă, transparență, drepturile omului, anticorupție, jurnalism de investigație etc.

Co-finanțare: N/A

Eligibilitate: variază în funcție de grant

Valoarea anuală: variază în funcție de grant

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: variază în funcție de grant

Mai multe detalii aici

Căutăm să finanțăm proiecte de educație non-formală, care să completeze educația tradițională și să-i ajute pe beneficiari să deprindă noi abilități și aptitudini. Proiectele trebuie să propună modalități de învățare flexibilă și ușor de adaptat la context, însă structurate și cu obiective clare. https://raiffeisencomunitati.ro/

Domenii finanțare: educație financiară, educație antreprenorială, educație civică și educație profesională

Co-finanțare: 20% (10% în bani, 10% în natură)

Eligibilitate:

   Pot aplica ONG-uri/fundații, instituții publice* (unități de învățământ

preuniversitar publice – grădinițe, școli și licee/colegii

        Trebuie să ai cel puțin 2 ani de activitate

        Ai dreptul să înscrii un singur proiect în concurs

        Proiectul tău se desfășoară în cel puțin o localitate în care Raiffeisen Bank este prezentă

        Proiectul tău are o durată cuprinsă între 4 și 12 luni

        Poți acoperi din resurse proprii cel puțin 20% din valoarea totală a proiectului

 

Valoarea: 50.000 lei

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: iulie – august

Fundația Vodafone România este o organizație neguvernamentală românească puternic implicată în comunități defavorizate de pe întreg teritoriul României.

Domenii finanțare: educației, modernizarea și eficientizarea serviciilor medicale, combaterea sărăciei în rândul familiilor și persoanelor vârstnice, voluntariat

Co-finanțare: 15% (financiar și în natură)

Eligibilitate:

–        Aplicantul are un Raport Anual și/sau mecanisme de raportare transparentă a activităţii sale (ex. site web, pagina Facebook, raport de audit etc.)

–         Neeligibile proiectele care: au deja alţi finanţatori instituţionali sau companii cu statutul de finanţator/ sponsor/partener unic sau principal; se desfașoară în afara României și/sau au beneficiari în afara ţării; sunt propuse de organizaţii care au ca scop declarat susţinerea și promovarea de evenimente și proiecte de propagandă religioasă sau politică sau este de notorietate publica activismul acestora în aceste domenii; susţin evenimente sau activităţi singulare: conferinţe, activităţi de cercetare, strângere de fonduri, studii de fezabilitate, alte acţiuni sau activităţi singulare fără impact direct asupra grupului ţintă

Valoarea anuală: ~ 800.000 lei (variază)

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: variază

Mai multe detalii aici

Suntem o organizaţie non-profit și ne implicăm în viaţa comunităţii, prin realizarea de proiecte de filantropie, menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate.

Domenii finanțare: sănătate, educaţie, cultură în beneficiul persoanelor cu deficienţe de vedere şi/sau de auz

Co-finanțare: N/A

Eligibilitate:

–        reprezinți o fundație sau o organizație neguvernamentală non-profit înregistrată legal ȋn Romȃnia, ce desfășoară activități de cel puțin 1 an

–        organizaţia este acreditată pentru acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară)

–        Nu vom acorda finanțări proiectelor care:

–        nu se înscriu în obiectivele Fundației Orange și nu sunt în concordanță cu misiunea acesteia

–        au loc în afara țării. Dacă proiectul se desfăşoară în afara teritoriului ţării, te rugăm să accesezi www.fondationorange.com

–        au ca scop acordarea de burse, studii academice sau cercetări pentru angajații organizației sau beneficiari. Fundația Orange nu susține acțiuni precum excursii umanitare, conferințe, tabere, concerte sau alte evenimente, chiar dacă, de exemplu, participanții furnizează rechizite școlare sau alte ajutoare pentru oamenii pe care îi vizitează

–        au ca scop organizarea unor activități cu caracter politic sau religios

Valoarea anuală: N/A

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: N/A

Mai multe detalii aici

Active Citizens Fund România este un program de finanțare dedicat organizațiilor neguvernamentale, care se desfășoară în România între 2019-2024 și are o valoare totală de 46.000.000 €.

Domenii finanțare: implicarea civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite, drepturile omului, creşterea capacității grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv pe cea a comunităților interetnice și de a contribui la incluziunea lor socială.

Co-finanțare: Nu

Eligibilitate: variază în funcție de grant

Valoarea anuală: 5000 – 50.000 euro

Status: Activ

DDL/Perioadă estimativă: continuu, până la data de 30 iunie 2021

Mai multe detalii aici

Munca noastră depășește granițele clasice ale acordării de granturi. Acționăm mai degrabă ca un fond de investiții care urmărește să sprijine inițiative în domeniul social care au potențialul de a fi replicate și de a crea un impact la scară largă.

Domenii finanțare: dezvoltarea economiei rurale, dezvoltare prin tehnologie și inovație și implicare civică

Co-finanțare: N/A

Eligibilitate: N/A

Valoarea anuală: N/A

Status: doar pe bază de invitație adresată de RAF.

DDL/Perioadă estimativă: februarie, mai și octombrie

Mai multe detalii aici

În cadrul campaniei de finanţare “Casele bune schimbă vieţi”, Fundatia BricoDépôt oferă organizaţiilor neguvernamentale din Romȃnia posibilitatea să aplice pentru finanţarea proiectelor care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, a siguranței și calității vieții, în comunități dezavantajate.

Domenii finanțare: renovare a centrelor pentru îngrijirea copiilor, bătrânilor sau a altor persoane dezavantajate, a locuinţelor pentru persoane din comunităţi dezavantajate, în caz de calamităţi naturale, a unor spaţii de studiu sau de relaxare de care beneficiarii proiectului nu ar putea beneficia fără suportul acordat prin acest proiect; îmbunătățire a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi de educaţie, a accesului la utilităţi, în comunităţi dezavantajate

Co-finanțare: 10% (contribuție financiară)

Eligibilitate:

–        Minim 2 ani de activitate a ONG-ului solicitant

–        Beneficiarii proiectelor propuse de către organizaţiile care aplică pentru finanţare din partea Fundaţiei BricoDepot sunt un grup, nu o persoană

Valoarea anuală: ~ 27.000 lei

Status: Închis

DDL/Perioadă estimativă: iulie

Mai multe detalii aici